skip to Main Content

February 10, 2015

Central Hong Kong Food Vendors
Hong Kong, China

A walk through the markets and food vendors of Central Hong Kong.

Butcher | Hong Kong, China
Produce Lady | Hong Kong, China
Egg Vendor | Hong Kong, China
Meat Vendor | Hong Kong, China
Meat Vendor | Hong Kong, China
Produce Vendor | Hong Kong, China
Back To Top